Умови використання iнформацiї з сайту pro.cn.ua

Всі матеріали, розміщені на сайті pro.cn.ua (далі «Сайт»), включаючи, але не обмежуючись: тексти, фотографії, відеоматеріали, програми для ЕОМ і бази даних, графічні зображення, в тому числі дизайн, оформлення інтернет-сторінок Сайту , музичні та звукові твори, об'єкти промислової власності, в тому числі, що охороняються в Україні товарні знаки і фірмові найменування, а також всі інші матеріали, які є результатами інтелектуальної діяльності (далі «матеріали»), охороняються у відповідності до чинного законодавства України та не підлягають використанню будь-ким в якій би то не було формі і будь-яким способом, в тому числі способом відтворення, поширення, переробки і всіма іншими можливими способами інакше як в порядку, встановленому чинним законодавством України.

Використання в комерційних цілях Матеріалів Сайту, виняткове право на які належить ТОВ «АІК «Соціалізм» або щодо яких ТОВ «АІК «Соціалізм» має право видавати субліцензії, можливо тільки на підставі письмової угоди з ТОВ «АІК «Соціалізм» підписаного уповноваженими представниками сторін, в якому сторони визначають способи, межі та інші умови використання Матеріалів, а також розмір винагороди за таке використання.

У випадках необхідності використання Матеріалів Сайту зацікавленим особам слід звернутися з відповідною заявкою за адресою office@pro.cn.ua і узгодити можливість укладення письмової угоди з ТОВ «АІК «Соціалізм».

ТОВ «АІК «Соціалізм» не несе відповідальності за використання користувачами Сайту матеріалів, право розпорядження якими належить третім особам, без отримання дозволів від таких третіх осіб. У зазначеному випадку зацікавлені особи повинні отримати право використання у вищевказаних володарів права розпорядження Матеріалами самостійно.

Користувачі мають право безкоштовно без отримання відповідного дозволу від ТОВ «АІК «Соціалізм» використовувати Матеріали сайту виключно в особистих некомерційних цілях, а також в інформаційних, наукових, навчальних або культурних цілях, при цьому такими користувачами повинні дотримуватися такі умови використання:

  1. При відтворенні Матеріалів Сайту в будь-якому обсязі (в тому числі у випадках фрагментарного використання і цитування) необхідно у всіх випадках вказувати ім'я автора Матеріалу, джерело і дату публікації вихідного (відтвореного) Матеріалу;
  2. При відтворенні в повному обсязі Матеріалу Сайту гіперпосилання на вихідний Матеріал має розташовуватися напочаткувідтвореного Матеріалу.
  3. При відтворенні Матеріалів не в повному обсязі або фрагментарно крім гіперпосилання на вихідний Матеріал на початку відтвореного Матеріалу в кінці Матеріалу також необхідно додати гіперпосилання у вигляді слів «далі», слова «більше» або їх еквівалентів, прийнятих в оформленні відповідного електронного ресурсу.
  4. Використання Матеріалів Сайту, отриманих з вторинних джерел, можливе лише з посиланням на першоджерело, оформленої відповідно до цих умов.
  5. При відтворенні Матеріалів не допускається їх переробка.Скорочення, зміна розташування частин Матеріалу, інші незначні зміни допускаються в обсязі, виправданому метою внесених змін і тільки за умови, що це не призведе до спотворення сенсу Матеріалу, а також заподіяння шкоди правам і законним інтересам третіх осіб відповідною зміною/спотворенням.

Використання Матеріалів Сайту в порушення встановленого цими Умовами порядку є порушенням виключного права власника авторських прав на відповідний результат інтелектуальної діяльності і може спричинити відповідальність, передбачену чинним законодавством України, а також міжнародними угодами та конвенціями.

Увійти через соціальні мережі

Увійти через соціальні мережі

Увійти в акаунт

Потрібна допомога?

Створити новий обліковий запис

Змінити свої дані ви можете в особистому кабінеті після закінчення реєстрації